شماره تماس: 09171281663-09171274451
ساعات تماس: 9 الی 17
محصولات/فاروئر / فاروئر 5ردیف
فاروئر 5ردیف
مجهز به بیلک عرض 22 سانتی متر و نهر انداختن داخل زمین بابت هدایت آب به صورت منظم
وزن: 250 kg
اسب بخار: 75
عمق کار: 20cm
عرض کار: 250 cm