شماره تماس: 09171281663-09171274451
ساعات تماس: 9 الی 17
برای ارتباط با ما میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید.
CAPTCHA
آدرس: فارس، مرودشت، خیابان قدس (کمربندی)، روبروی خیابان کارگر
تلفن: ۴۳۳۲۷۶۸۰ - ۴۳۳۲۷۶۷۴ (0۷۱)
کد پستی: 77531-73716
ایمیل مدیریت: info@sk-dehghanian.com