شماره تماس: 09171281663-09171274451
ساعات تماس: 9 الی 17
محصولات/نهرکن / نهرکن لولایی
نهرکن لولایی
از این دستگاه برای ایجاد نهرهای اصلی و فرعی لازم برای آبیاری مزارع استفاده می‌شود.
وزن: 200 kg
اسب بخار: 75 kjol