شماره تماس: 09171281663-09171274451
ساعات تماس: 9 الی 17
محصولات/لولر / لولر تیغه 4ونیم متری 4چرخ
لولر تیغه 4ونیم متری 4چرخ
دارای امکان تسطیح اراضی ناهموار و بزرگ با حجم زیاد خاک - دارای وزن کم و عدم فشردگی در سطوح زیر خاک - امکان خاک ورزی مستقل در خاک های سخت بدون ایجاد کلوخه - امکان ساخت سریع جاده های بین مزارع و جاده های روستایی بدون نیاز به ماشین های راه سازی - امکان حفر کانال درجه ۱ و ۲ برای انتقال آب یا زهکش - امکان حفر استخرهای سنتی روی سطحی یا زیر سطحی - عدم نیاز به کمپرسی - لودر ، گریدر برای بارگیری، م حمل و جابجایی خاک و تسطیح
اسب بخار: 140 kjol
وزن: 1600 Kg